تذکر آقای مظفری ؛ طغرلجرد نه طغرالجرد

تذکر ادبی یک شهروند: شهر طغرلجرد صحیح است نه شهر طغرالجرد

شهر طغرلجرد صحیح است نه شهر طغرالجرد. سعید مظفری یکی از شهروندان کوهبنانی با ارسال نامه ای به وب سایت کوهبنان با بیان این مطلب گفته است: شهر طغرلجرد که از نقاط زیبای شهرستان کوهبنان و استان کرمان است، متأسفانه به اشتباه طغرالجرد ثبت شده و در مکاتبات، ثبت اسناد، تابلوها این واژه به اشتباه تکرار می شود. وی افزوده است: از آنجا که جرد یا گرد پسوند مکان است و این ترکیب فارسی است نه عربی (مانند هشتگرد و دستجرد از سایر شهرهای کشورمان)، لذا لازم است به ویژه در ثبت اسناد این واژه به صورت صحیح نگاشته شود.

/ 0 نظر / 20 بازدید