اولین گردهمایی پابدانایی ها (یک معدن خاطره)

 اولین گردهمایی پابدانایی ها (یک معدن خاطره ) از زوایای مختلف قابل بحث و توصیف است که به تدریج طی محورهای ذیل تکمیل خواهد شد.

روی محورهای آماده شده کلیک فرمایید.

الف ) مقدمه و حال و هوای کلی گردهمایی

ب ) تصاوير:

سری اول

سری دوم

 پ) برنامه ها - هماهنگي و زحمات دست اندر كاران

خ) محل انعکاس احساسات , انتقادات و پیشنهادات (میهمانان شرکت کننده و افرادی که موفق به شرکت نشدند و سایر بازدید کنندگان)

 

/ 0 نظر / 18 بازدید