سال نو مبارک

سال نو و آغاز سال 1393 در حالیکه در چشم بر هم زدنی 17 روز آن گذشته و مابقی آن هم همچون سالها و دهه ها و قرن های قبل خواهد گذشت بر تمامی علاقه مندان و بازدیدکنندگان و بلاگ های منطقه میمون و مبارک باشه

اگر باز هم .....گذر ایام و روزمرگی ما رو اداره کنه اتفاق چندانی نخواهد افتاد ، باز هم شب و روز میشه و ناهار و شام و کار و تعطیلی و  راستی چه خبر؟.... و .... سلامتی

اگه ما زمان و ایام را اداره و مدیریت کنیم بعید نیست که سال دیگه بتوانیم ارزیابی و رضایت خاطری از گذر سال و عمرمون داشته باشیم

پر واضحه که "ما" همان وقت و زمان عمر و "فاصله بین تولد و مرگ" هستیم

"وقت" که از دست بره "ما" از دست میریم

کاش "خودمان "یا به عبارت دیگر "وقتمون" رو طوری اداره میکردیم که عقلمون میگفت و دلمون رضایت میداد و نه نفس و هواهای نفسانی مون و روزمرگی هامون و عاداتمون و سرگرمی ها و غفلت ها مون و دارایی های اعتباریمون و اصلا بی هدفی و بی برنامگی هامون

ذرهم یغوضوا و یلعبو حتی یلاقو ا یومهم

در قرآن کریم و روایات مطالب دقیق و عمیقی در این رابطه وجود داره

ولی کمیت عمل ما لنگه

اگر در سرای سعادت کس است

زگفتار سعدیش حرفی بس است

واقعا سعدی ما حرفای زیاد زد که همه مون در کتاب های فارسی فقط خواندیم و اکنون به این قسمت رسیدیم:

ای که پنجاه رفت و در خوابی مگر این چند روزه دریابی

ولی حرف دیگه فایده نداره

ما چه در حوزه فردی و شخصی و چه در حوزه اجتماعی و حقوقی محتاج عملیم و نه حرف

باید برنامه های اجرایی و عملیاتی طراحی وهدفگذاری بشه و نه شعاری و سخنرانی و خالی بندی

باید  دقیقا  "کار"   ،  "کننده ی " آن و "محدوده زمانی اجرا و پایان آن "مشخص و معین باشه

و کار را کسانی بکنند که علاقه مند ، دلسوز و توانمند باشند 

و نه علاقه مند و دلسوز و توانمند نماهایی که فقط دنبال فرصت اند

با بهره گیری از شعار سال و نماد حرکت (اقتصاد و فرهنگ ،با عزم ملی و مدیریت جهادی) ، عمل کنیم

دوصد گفته چون نیم کردار نیست

 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید