سادات طغرالجرد (در دست تکمیل)

 

                                                              

سادات طغرالجرد : یکی از گروه های اصیل وموثر در این منطقه سادات می باشند٠ افرادی که همواره مورد تکریم واحترام خاص عموم مردم بوده اند٠ افرادی که از دیر زمان با سواد ، مومن ، صادق وبزرگوار بوده ومورد رجوع خلق خداوند بوده ومی باشند٠ سادات برحقی که کرامات وخارق عادات ایشان شهره وزبانزد مردم است ٠ دعایشان برای مردم  ، درد مندان وگرفتاران مقرون به اجابت است ٠ هم اکنون نیز در سینه مردمان این خطه  اثرات  وجودی ،معنوی و نمونه هایی از کرامات ایشان زنده و مشهود است٠

درود و سلام خداوند بر ایشان و اجداد طاهرینشان که ودیعه خداوند بر روی زمین اند٠  

نوشتن در باره ایشان کاری دشوار است " تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی - گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش "

ما کجا و نوشتن از این سلاله ها ی پاک کجا

سادات این خطه عبارتند از :هاشمی - رشیدی - نوبهار - حسینی

/ 0 نظر / 21 بازدید