طغرالجرد وزمین لرزه

بطور کلی کشور ایران وبطور خاص استان کرمان بعلت وجود گسلهای فراوان تا کنون زمین لرزه های بزرگ ومخربی را در تاریخ این منطقه به ثبت رسانده است٠

گسل بزرگ کوهبنان معرفترین وخطرناکترین گسلی است که اکثر زمین لرزه های این دو ، سه دهه استان از اثر لغزش آن بوده است ٠

مطالعه کتب  ویا جستجوی در سایت ها با موضوع "کسل کوهبنان" و "زمین لرزه های استان" اهمیت توجه به این مقوله را حیاتی ومقاوم سازی مناطق مسکونی سراسر این شهرستان را برای همیشه ضروری میداند و ایکاش مسئولین محترم فراموش نکنند ومقاوم سازی و توجه به اصول استحکام ابنیه را همواره جدی گرفته ومد نظر قراردهند٠

آخرین زلزله مخرب کوهبنان و طغرالجرد در تاریخچه زمین لرزهای ایران اینگونه آمده است:

"زمین لرزه می 1875 میلادی،  (اردیبهشت ١٢۵۴)کوهبنان ،   زمین لرزه شدیدی در منطقه کوهبنان، روستا و دژ جور و نیز زیستگاه های طغرالجرد را ویران کرد. گفته می شود که پیش از زمین لرزه جانوران شکاری بسیاری از کوهستان به زیر آمدند و وارد جور شدند. روستاییان به تعقیب آنها پرداخته و آنها را بیرون می راندند و همین سرگرمی، هنگامی که زمین لرزه روی داد، مایه نجات جانشان گردید. لرزه باعث خشکیدن چشمه ها در طغرالجرد و رسیدن آسیب به خانه های رشک گردید. روستای واسط نیز ویران شد و لرزه در کرمان و توابع آن به شدت حس شد."

/ 0 نظر / 23 بازدید