تحصیلکردگان ( در دست تکمیل )

تحصیلکردگان فراوانی از مردم این بخش موفق به طی مدارج علمی شده اند٠ در حوزه علوم دانشگاهی شامل علوم پزشکی، علوم پایه،  علوم فنی ومهندسی ،علوم انسانی ، وعلوم هنر و معماری و همچنین در حوزه علوم دینی شامل طلاب و روحانیون ٠

در این قسمت اسامی  ایشان( در فرصت مناسب )در صورت صلاحدید واجازه خودشان  نوشته خواهد شد٠

پیشنهاد بنده به این دوستان آن است که تشکل و کارگروهی از افراد فوق  تشکیل شود تا مسئولین شهرستان ، بخش وهمچنین مردم و افراد توانمند وهمه منابع انسانی قابل  را نسبت به توسعه همه جانبه منطقه حساس نمایند ٠

 سیاستگذاری ،برنامه ریزی و مدیریت جهت  توسعه ورفع محرومیت از مردم این منطقه و ایجاد اشتغال  بسیار مهم وضروری بنظر میرسد٠

یکی دیگر از تحصیل کردگان این بخش جناب آقای دکتر حسین رشیدی می باشند که سالیانی مدیر کل محترم دام پزشکی کرمان بودند وپیام ایشان به مناسبت بخش شدن طخرالجرد در صفحه مربوطه منعکس شده است٠

- حجه الاسلام دکتر طه هاشمی : ایشان یکی از تحصیل کردگان طغرالجرد در حوزه علوم دانشگاهی و می باشند٠ ایشان دارای سوابق مبارزاتی در قبل از انقلاب در معیت شهید حجه الاسلام حقانی داشتند٠

بعد از انقلاب نیز در سمت های مختلف منجمله بعنوان نمایند مردم قم در مجلس شورای اسلامی فعالیت کردند٠ ایشان  یکی از سادات هاشمی این بخش می باشند٠

 

/ 0 نظر / 23 بازدید