طغرالجرد

زادگاه ما

واژه طغرالجرد
ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: واژه طغرالجرد ،طغرل جرد ،تخ راجه ،طغرل الجرد

این کلمه در متون و منابع مختلف با واژه های ذیل آمده است:

الف) طغرالجرد  toghroljerd 

معمول ترین نام بوده که در غالب موارد به همین صورت نوشته میشود٠

ب) طغرلجرد ، طغرل جرد و طغرل الجرد  toghr ol jerd  و  toghrol jerd

به این سه صورت، به فارسی وهم بصورت لاتین در منابع مختلف استفاده شده است٠

ج) تغ راجه ،تغ راجع ،تخ راجع ، تخ راجه و طغراجه  tokhraje 

به این صورت نیز کتابت وتلفظ شده وعامه مردم خصوصا" مسن ترها اینگونه تلفظ میکنند٠