طغرالجرد

زادگاه ما

تصاویر6 (ادامه تصاویر معدنی)
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: زغالسنگ ،پابدانا ،انبارهای شرکت زغالسنگ ،چهار طبقه ها

مرحوم پدرم 10 سالی در این انبارها شاغل بودند٠ در حالیکه تحت تاثیر گذر زمان واز دور خارج شدن آن همه هیاهو واشتغال وجنب وجوش بودم دنبال دست خط پدرم می گشتم ، دیدم و٠٠٠ چقدر٠٠٠ هم دیدم