طغرالجرد

زادگاه ما

قبرستان های طغرالجرد
ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: قبرستان بیت المقدسی

قبرستان های طغرالجرد:

در طغرالجرد قبرستان های ذیل وجود داشته و دارد

1- قبرستان بیت المقدسی : مکانی وجود دارد که همه قدیمی ها به یاد می آورند که قبوری وجود داشته که به طرف بیت المقدس دفن شده وبه قبرستان بیت المقدسی مشهور بوده است ٠

در اثر برداشت گچ و این اواخر تخریب ودستکاری به امید یافتن زیر خاکی این قسمت دگر گون ودر حال اضمحلال است ٠ دو تصویر زیر از این نقطه آورده شده است٠

2- قبرستانی که هم اکنون تکیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام روی آن بنا شده است٠

٣- قبرستانی که خانه انصاف روی آن بنا شده است٠

۴- قبرستان فعلی طغرالجرد