طغرالجرد

زادگاه ما

  کیانشهر

در صفحات قبل در باره کیانشهر یا قائمشهر و یا شهرسازی مطالبی آمد با توجه به اینکه کیانشهر تنها ترین نقطه شهری بخش طغرالجرد است٠ صفحه ای خاص به آن اختصاص می یابد٠

آنچه از قبل گفته شده است  را با کلیک بر روی کیانشهر میتوانید دوباره ببینید٠ در این صفحه ضمن انعکاس تصاویری از کیانشهر در باره نقاط ضعف و قوت و تهدیدات و فرصتهای این منطقه مطالبی معروض خواهد شد٠

از آنجا که این منطقه محل سکونت افراد زیادی از هموطنان عزیز بود که الان در منطقه حضور ندارند به تدریج تصاویری از نقاط مختلف اعم از مسکونی آموزشی ،تجاری و ٠٠٠ به آن اضافه می شود٠

بسیاری از افراد مهاجر و غیر بومی که الان در منطقه نیستند در اینجا بدنیا آمده و دوران تحصیلی خود را نیز در اینجا سپری نموده اند ٠ و بهترین خاطرات ایام کودکی ، نو جوانی و جوانی خود را از این منطقه دارند٠ و بسیار از همکلاسی های نویسنده از آن بعنوان بهترین ایام عمر خویش یاد می کنند٠