طغرالجرد

زادگاه ما

چالش های توسعه و پیشرفت در شهرستان کوهبنان
ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی:

مقدمه

در مطالب این وبلاگ در بحث تقسیمات کشوری آورده شده است که کوهبنان و طغرالجرد زیر مجموعه ای از شهرستان زرند بودند که هم اکنون کوهبنان بعنوان شهرستان و بخش طغرالجرد نیز تنها بخش این شهرستان می باشد.

از 21 بهمن ماه 1383 تا کنون که بخش کوهبنان بصورت شهرستان  درآمده و اداره شده است ضرورت دارد تا نقاط قوت و ضعف طرح ها ، فعالیت ها و برنامه ها و عملکرد ها بررسی و در صورت امکان ترمیم گردد.

منطقه کوهبنان و طغرالجرد به لحاظ موقعیت اقلیمی و  آب و هوایی یکی از مناطق مطلوب استان قلمداد میشوند. که از ابعاد گوناگون استعداد رشد و پیشرفت همه جانبه ای را دارا می باشند.

انسان های این منطقه مردمانی پاک و با صفا ، زحمتکش و کم توقع می باشند این کم توقعی و  کم انتظاری ایشان فرصت و تهدیدی و نقطه ی قوت و ضعفی میتواند بحساب آید.

حقیقتا از نگاه قاطبه و بلکه اکثریت قریب به اتفاق مردم بخش طغرالجرد ،انفکاک طغرالجرد از زرند و الحاقش به کوهبنان طی این 9 سال زیان بخش بوده و نه تنها دستاوردی نداشته بلکه عقب گرد و دست انداز هایی را در مسیر پیشرفت  طغرالجرد را سبب شده است.

اگر مسئولین محترم کوهبنان منکر این کم توجهی به بخش طغرالجرد شوند ، در اینجا میتوان از منظر تخصیص  و هزینه کرد اعتبارات بر اساس شاخص جمعیت طی 9 ساله گذشته دلائلی را آورد که  کاملا گویا باشد و  نه تنها در این عرصه مشکل وجود دارد ، بلکه امکاناتی که از قبل موجود بوده حذف و یا منتقل شده و یا در مسیر اشتغال و انجام کارهای اداری ارباب رجوع و متقاضیان کوتاهی صورت گرفته و مردم فکر میکنند که تعمدی برای عقب نگه داشتن بخش طغرالجرد و فراموشی و نسیا منسیا شدن آن در کار است.

حال این سوال پیش میاید که مشکل چیست ؟

و درکجاست؟

و از ناحیه چه افرادیست ؟

و چرا اینگونه عمل میشود و آیا این نحوه عملکرد در جهت پیشرفت و توسعه خود شهر کوهبنان چه پیامد ها و معضلاتی را ایجاد خواهد کرد؟

و در کل چالش های پیشرفت و توسعه و آبادانی شهرستان و خود شهر کوهبنان کدام است و  چه راه کار ها و پیشنهاد هایی برای رفع آن ها وجود دارد؟

دست در دست هم دهیم به مهر

میهن خویش را کنیم آباد

یار و غمخوار یکدگر باشیم.

 تا بمانیم خرم و آزاد.