طغرالجرد

زادگاه ما

باز این چه شورش است که در خلق عالم است
ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی:

 

 

باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است
این صبح تیره باز دمید از کجا کزو
کار جهان و خلق جهان جمله در هم است
گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب
کاشوب در تمامی ذرات عالم است
گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست
این رستخیز عام که نامش محرم است
در بارگاه قدس که جای ملال نیست
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است
جن و ملک بر آدمیان نوحه میکنند
گویا عزای اشرف اولاد آدم است
خورشید آسمان و زمین نور مشرقین
پروردهی کنار رسول خدا حسین


 
سال نو مارک
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی:

سال 1395 بر همگان مبارک و قرین سلامتی و شادکامی باد


 
← صفحه بعد